Všeobecná sestra v projektu FDV Možnosti · Zobrazení
Jana Nováková
Odesláno : 10. listopadu 2016 14:13:11 Odpovědět s citací Odpovědět
Dobrý den,

obracím se na Vás v souvislosti s realizací projektu „Cesta k uplatnění na trhu práce“, který je od 04/2016 do 03/2020 realizován Fondem dalšího vzdělávání.

Cílem projektu je podpořit individuální profesní rozvoj budoucích absolventů škol a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Tohoto cíle chceme dosáhnout vzdělávacím kurzem, který, mj., zahrnuje i praktickou část, při níž se účastník kurzu pohybuje v reálném firemním prostředí, stínuje mentora (odborníka v daném oboru) a získává praktické zkušenosti z daného oboru. Popis konkrétních aktivit, se kterými se má účastník kurzu v průběhu praktické části seznámit, vychází z tzv. šablon kurzu, vytvořených pro jednotlivé typové pozice. Šablona také doporučuje vzdělání účastníka kurzu a stanovuje požadavky na mentora. Šablony používané v projektu „Cesta k uplatnění na trhu práce“ vychází ze šablon Národního katalogu stáží, které mají ve vymezení odborných kompetencí a měkkých dovedností úzkou vazbu na Národní soustavu povolání a Národní soustavu kvalifikací.

Můj dotaz se konkrétně týká „projektové“ šablony „Všeobecná sestra v zařízeních sociálních služeb“ (http://www.cestapromlade.cz/data/original/sablony/vseobecna-sestra-v-zarizenich-socialnich-sluzbeb.pdf), která vychází ze šablony Národního katalogu stáží „Všeobecná sestra v zařízeních sociálních služeb“ (dostupné na http://www.narodnikatalo...iew,sablony_karet_list/). V rámci Národního katalogu stáží je pozice „Všeobecná sestra“ omezena pouze na zařízení sociálních služeb. S tímto omezením byla také převzata do projektu „Cesta k uplatnění na trhu práce“. Při realizaci projektu jsme od naší cílové skupiny, v tomto případě studentů zdravotnických studijních oborů, zaznamenali požadavek na možnost absolvovat praktickou část kurzu na pozici „Všeobecná sestra“ také ve zdravotnických zařízeních. Rádi bychom cílové skupině vyšli vstříc.

Bylo by tedy relevantní, s ohledem na rámec vykonávaných činností, požadovanou kvalifikaci účastníka kurzu a kvalifikační požadavky na mentora, realizovat praktickou část kurzu na pozici „Všeobecná sestra“ také ve zdravotnických zařízeních?

Předem děkuji za reakci.

S přáním hezkého dne

Jana Nováková
Host
Odesláno : 22. listopadu 2016 9:51:47 Odpovědět s citací Odpovědět
Vážená paní Nováková,
děkujeme za zaslaný dotaz a posíláme kontakt na kolegy, kteří se Národnímu katalogu stáží věnují, a kteří Vám rádi poradí, jak postupovat.

Online poradna: http://www.narodnikatalo....cz/online-poradna.html
E-mail: nks@fdv.mpsv.cz, nks@fdv.cz

S přáním hezkého dne

Tým NSP

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost