Hornictví a ČPHZ Možnosti · Zobrazení
Host
Odesláno : 21. prosince 2016 9:49:02 Odpovědět s citací Odpovědět
Zajímalo by mě,proč byl zrušen obor hornictví a činnost prováděná hornickým způsobem, které dozoruje báňská správa a jsou uvedeny platných právních předpisech a nahrazen těžbou surovin.
Pokud nebudou mít stavební firmy obor ČPHZ a budou provádět ražby stavebními dělníky, stavebními mistry a stavbyvedoucimi,bude mít ČBÚ zase hodně práce.
Host
Odesláno : 21. prosince 2016 12:56:25 Odpovědět s citací Odpovědět
Dobrý den,
připadá mi trochu podivné, že například závodní uvedený pod těžbou a úpravou nerostných surovin odpovídá za odbornou a bezpečnou práci při ČPHZ, tedy činnosti, která nemá s těžbou surovin nic společného a není zde ani uvedena.Ono nejde totiž o těžbu surovin jako spíš o ražbu stanic a tubusů metra,tunelů,kolektorů,štol, hloubení jam,studní atd.Můžete mi vysvětlit pro mne nepochopitelné zrušení tohoto oboru ze seznamu?
Děkuji.
Host
Odesláno : 21. prosince 2016 13:15:11 Odpovědět s citací Odpovědět
Že by se chystala změna Horního zákona a Libeňské břidlice (hlušina,rubanina) budou považovány za nerostné bohatství ČR😂
Admin
Odesláno : 23. prosince 2016 9:33:24 Odpovědět s citací Odpovědět
Dobrý den,

k úpravě názvu jednotlivých odborných směrů jsme přistoupili z podnětů uživatelů NSP, kteří byli nespokojeni s tím, že se nezobrazoval celý jeho název. Bohužel původní dodavatel IT NSP neposkytl dostatečný prostor pro popis jednotlivých směrů. Připravujeme nejen proto novou tvář Národní soustavy povolání, která bude uživatelsky přívětivější a aktuálnější. V nové podobě NSP bude pod každým odborným směrem charakteristika, která směr blíže vymezí ve všech jeho částech.

Všechny tyto úpravy nemají žádný vliv na popis a obsah popisů povolání. Zmiňovaná pozice Závodní a definované kompetence k Státní báňské správě, jak je vymezila Sektorová rada, se nijak názvem odborného směru nemění.

Děkujeme za Vaši reakci, která má jistě své opodstatnění a zvážíme ji při novém řešení NSP. Škoda, že nemůžeme detaily Vaší připomínky podrobně emailem konzultovat přímo, Vaše anonymní údaje to bohužel neumožňují.

Tým NSP

Host
Odesláno : 23. prosince 2016 13:29:38 Odpovědět s citací Odpovědět
Dobrý den,
děkuji za vysvětlení problému. Pokud je uvedena pouze těžba, má být uvedena také otvírka, ražba, dobývka, vystrojení....atd.
Vše obsahuje pracovní obor hornictví, tedy hlubinné i povrchové, definováno v zákoně č. 61/1988 Sb. spolu s ČPHZ. Kratší název oboru by mohl být "Báňská činnost", nebo něco ve smyslu dozorované práce SBS.

U pozice závodní je zmíněna ČPHZ u technického dozoru pro vedení podzemních a důlních děl (def.vyhl. č. 298/2005 Sb.) ji nevidím.

Tunely jsou považovány za jiné stavby. Personální oddělení by měla mít k dispozici jasné podklady a do oboru těžba NS, na rozdíl do stavebnictví, se asi zaměstnanci přijímat nebudou....a možná přestanou existovat i karty hluku a prašnosti nebude expozice, nebudou renty?
Admin
Odesláno : 2. ledna 2017 12:51:20 Odpovědět s citací Odpovědět
Vážená paní, vážený pane,

děkujeme za Váš podnět. Jelikož se jedná o návrh změny popisu povolání, je nutné postupovat v souladu s metodickými pokyny Národní soustavy povolání.

Rádi bychom Vám nabídli možnost spolupráce a tento námět ve formě Změnového listu podat. V případě zájmu o doplnění NSP, bychom Vás poprosili o kontaktní emailovou adresu pro zaslání podkladů – můžete využít e-mailový kontakt info@nsp.cz.

Děkujeme za Váš zájem zkvalitňovat data v Národní soustavě povolání.

S pozdravem
Tým NSP

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost