Měkká kompetence - výkonnost Možnosti · Zobrazení
Pospíšek
Odesláno : 21. června 2012 10:37:32 Odpovědět s citací Odpovědět
Podle mého názoru by výkonnost vůbec neměla patřit do kompetencí. Výkonnost by měla být vždy maximální a měřitelná na základě dosahovaných cílů či konečného produktu. Nedokážu si představit požadovanou výkonnostní kompetenci pro určitou pozici na stupni 1, vždy to podle mě musí být stupeň 4, jinak to nedává vůbec smysl.
Host
Odesláno : 16. srpna 2012 8:07:43 Odpovědět s citací Odpovědět
Dobrý den.

Kompetence k VÝKONNOSTI je součástí celého komplexu kompetenčního modelu (sekce tzv. Měkkých kompetencí) a představuje zájem a schopnost pracovat dobře nebo podle standardů požadovaného (vynikajícího) výkonu.

Popisy kompetencí se používají k různým účelům (posuzování, hodnocení, výběr, vzdělávání, atd.), proto zahrnují minimální, podprůměrné, průměrné a nadprůměrné hodnoty – behaviorální popisy. Málo kvalifikované práce, které spočívají v rutinních nenáročných činnostech/úkolech a které vykonávají lidé bez vzdělání, nebo s nejnižším vzděláním, mají v kompetenčním modelu uvedenou výkonnost na nižší úrovni např. na úrovni č. 2, která znázorňuje :

- většinou dosahuje spolehlivého a stabilního výkonu, výjimečně se potýká s problémy
- orientuje se na výkon i na výsledek (přínos), rozpozná podstatné kroky vedoucí k jeho dosažení
- zůstává-li však bez kontroly, hrozí, že poleví
- formálně přijímá zpětnou vazbu
- je ochoten se v případě potřeby dále rozvíjet
- dokáže sladit některé osobní a týmové nebo firemní priority

S pozdravem
Tvarůžek Pavel

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost